Saluran aduan ini disediakan sebagai langkah memerangi gejala rasuah dan salah laku dalam kalangan anggota SEDC atau pihak yang berurusan / bersama dengan SEDC sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang atau di dalam suatu tata laku, kod etika, atau pekeliling atau kontrak kerja mengikut mana-mana yang berkenaan.

Aduan dan identiti pengadu adalah dirahsiakan sepenuhnya. Dikepilkan bersama ini Whistleblowing Policy SEDC untuk rujukan anda.

 

Klik butang di atas atau imbas kod QR dibawah untuk membuat e-Aduan Salah Laku